Степівська сільська рада

Миколаївська область, Миколаївський район

Інтерв’ю заступника начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Ольги Купчишиної для ТРК «МАРТ» щодо особливостей одноразового (спеціального) добровільного декларування

Дата: 17.12.2021 21:15
Кількість переглядів: 3326

Як відомо, в Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування, яка стартувала 1 вересня 2021 року. Під час цієї кампанії, громадяни мають можливість задекларувати активи, з яких раніше не були сплачені податки, та почати формувати свою податкову історію з «чистого аркуша».

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.

Сьогодні запитаємо у заступника начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області, хто ж може скористатись правом на одноразове спеціальне декларування своїх активів.

Отже, Ольго Анатоліївно, чи може взяти участь в одноразовому декларуванні громадянин, який в період з 2015 до 2016 року перебував на державній службі, а потім відкрив власну справу?

Відповідно до ПКУ декларантами не можуть бути особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).

Отож, якщо фізична особа у період з 01 січня 2005 року перебувала на державній службі та подавала декларацію відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, то така особа не може скористатися правом на одноразове декларування.

Чи можуть скористатись спеціальним декларуванням фізичні особи, які у період з 2005 року до 2010 року були депутатами сільських, районних та обласних рад?

Категорії посад в органах місцевого самоврядування визначено ст. 14 Закону № 2493, з якої випливає, що депутати місцевих рад не є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Враховуючи викладене, фізичні особи, які були депутатами місцевих рад у 2005 – 2010 роках та при цьому не займали посад в органах місцевого самоврядування, не одержували заробітну плату за рахунок державних коштів або за рахунок місцевого бюджету, а також не подавали або не мали подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, можуть скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням.

Чи може скористатись правом на одноразове декларування особа, яка певний час займалась бізнесом і має кошти на валютному депозитному рахунку в банку?

Якщо фізична особа володіє коштами, які розміщені на депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, то така особа має можливість задекларувати такі кошти шляхом подання Декларації та сплатити збір з одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою.

Чи має право фізична особа подати спеціальну декларацію та задекларувати актив у вигляді права грошової вимоги за договором позики, що надана іншій фізичній особі за рахунок коштів, з яких не були сплачені податки?

Так. Фізична особа – резидент, яка має у власності актив у вигляді права грошової вимоги (кошти, позичені третім особам за договором позики), яке нотаріально посвідчене, може добровільно задекларувати зазначений актив шляхом подання декларації.

Хто із співвласників є декларантом об’єкта житлової нерухомості, який належить декільком фізичним особам на праві спільної сумісної власності без поділу на частки, а загальна площа такого об’єкта перевищує площу активів, що не декларуються?

Кожен із співвласників має право на декларування своєї частини об’єкта житлового нерухомого майна, придбаного за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, з урахуванням норм ЦКУ.

Ольго Анатоліївно, хотілось би дізнатись, які юридичні наслідки неподання одноразової (спеціальної) декларації тими особами, хто має на це право?

Особа, яка має право на одноразове декларування не скористується ним (тобто не подасть декларацію), така особа буде вважатися такою, що повідомила контролюючий орган про те, що станом на 31 серпня 2022 року (дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування):

- у власності такої фізичної особи відсутні активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів, та/або

- про те, що склад та обсяг таких активів (тобто активів, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів) у власності такої фізичної особи перебуває в межах, зазначених у  ПКУ.

Наостанок хочеться запитати, чи є подання одноразової декларації фактом підтвердження переходу права на активи, які зазначаються у такій декларації?

Ні. Подання спеціальної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така Декларація.

Також додам, що одноразове декларування – це не легалізація злочинних активів.

Ольго Анатоліївно, ми обговорили важливість виконання платниками податків обов’язку щодо своєчасної та повної сплати податкових зобов’язань, а тепер хотілось б детальніше дізнатись про права громадян, зокрема про право на отримання податкової знижки.

По-перше, пояснимо глядачам, що податкова знижка – це сума витрат платника податку на оплату товарів, послуг резидента протягом звітного року, на яку зменшується загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.

До витрат, які декларуються громадянами з метою отримання податкової знижки, належать:

сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;

частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом;

сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;

сума страхових платежів та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом тощо;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сума коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Чи визначені чинним законодавством умови або обмеження щодо отримання податкової знижки?

Так, це такі умови:

отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році;

витрати мають бути фактично здійснені та підтверджені документально (платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо). Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання);

податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має про це відмітку у паспорті;

скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк.

Тобто отримати податкову знижку за витрати, понесені у 2020 році, можна тільки у 2021 році?

Так, оскільки право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тому для отримання знижки за 2020 рік необхідно подати декларацію до 31 грудня 2021 року.

Яка процедура отримання податкової знижки?

Як вже говорилося раніше, платник податків подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, податкову декларацію про доходи, отримані протягом минулого року.

Важливо, що для підтвердження права на податкову знижку платник податків повинен надати до декларації копії первинних документів, зокрема, але не виключно: платіжні та розрахункові документи (квитанції, платіжні доручення, прибуткові ордери тощо), договір на надання даної послуги (роботи, товару) (за наявності), документи, що дозволять ідентифікувати платника податків та членів сім’ї першого ступеня споріднення (якщо задекларовано право на податкову знижку по навчанню або страхуванню члена сім’ї першого ступеня споріднення).  

Оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ.

В який спосіб подається декларація? Чи обов’язково особисто відвідувати податкову інспекцію?

Платники можуть подати декларацію в один із таких способів:

особисто або уповноваженою на це особою;

також можна надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

засобами електронного зв'язку в електронній формі. До речі, останній спосіб, в умовах карантинних обмежень, є найбільш зручним та безпечним способом спілкування з податковими органами.

Також хочу наголосити, що, звернувшись до ДПІ, платники можуть дізнатись відповіді на запитання щодо порядку отримання податкової знижки.

Ольго Анатоліївно, проінформуйте, скільки ж громадян вже скористались правом на податкову знижку?

Станом на 01 грудня 2021 року декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2020 році,  для отримання податкової знижки подали 2173 громадянина. До повернення з бюджету декларанти визначили 6,4 млн грн. Протягом 2020 року правом на податкову знижку скористалися 2100 громадян, які задекларували до повернення 5,5 млн грн.

Середня сума податку на доходи фізичних осіб, що була заявлена в 2021 році до повернення з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку, на одну особу складає 2,9 тис грн. У 2020 році цей показник становив 2,6 тис грн.

Отже, як бачимо, все більше громадян використовують це право. Я звертаюсь до платників податків – не зволікайте, у разі необхідності звертайтесь до контролюючих органів за консультаціями, подавайте декларацію та отримуйте кошти, які підлягають поверненню.

Дякую за цікаву розмову!

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь